Zahvaljujemo našem županu Matiji Posavcu i Međimurskoj županiji na financijskoj pomoći od 300 kuna svakom učeniku Ekonomske i trgovačke škole u kupovini školske opreme. Ova godina po svemu je neobična i izazovna, no naša Županija našla je način kako je učiniti podnošljivijom. Znanje je blagodat onih kojih uče, a ova će gesta definitivno podići i motivaciju za učenje. Hvala još jednom!

Vijeće učenika Ekonomske i trgovačke škole Čakovec