WELLbeingDONE

Tema projekta: Što je bullying, kako se nositi s njim,  što činiti da poboljšamo međuvršnjačke odnose u školi i osjećamo se bolje?

Sudionici projekta: 15 učenika 1. ht2 razreda pod vodstvom profesorice engleskoga jezika Dunje Siročić.

Partneri u projektu: škole iz Turske, Portugala i Mađarske ( 100 učenika, 14 nastavnika)

Cilj projekta je podići svijest učenika i nastavnika o problemu bullyinga u školama i potaknuti učenike na promišljanje o rješavanju tog problema i poboljšanju kvalitete života u školi. Ostali ciljevi uključuju razvoj  komunikacijske kompetencije na engleskom jeziku, razvoj osobnih vještina poput  vještine rješavanja problema i rada u timu i razvoj digitalnih vještina.

Istraživanje na početku projekta koje je provela prof. Siročić pokazalo je da je više od 50 % učenika bilo izloženo nekoj vrsti bullyinga što ukazuje na relevantnost teme.

Projekt traje od siječnja do lipnja 2024., a učenici surađuju putem videopoziva i  TwinSpacea koristeći digitalne alate za suradnju i razmjenu ideja. Učenici većinu zadataka izrađuju na satu Engleskoga jezika nakon što su raspravljali o različitim aspektima nasilja te kako reagirati u pojedinim situacijama.

Kao dio projektnih zadataka učenici 1.ht2 razreda izradili su prijedlog za logotip projekta (Canva), prezentaciju o školi (Genially)  i predstavili se putem alata Voki. U međunarodnim timovima učenici su pisali metafore o bullyingu (Wakelet). Na forumu Twinspacea razmijenili su  ideje o tome što bi učinili u pojedinoj konfliktnoj situaciji. Napisali su scenarije o posljedicama bullyinga prema kojima je pomoću alata Plotagon napravljen video, a zajedno s partnerima napisali su akrostičnu pjesmu koja je uglazbljena pomoću AI aplikacije SUNO. Osmislili su i izradili dizajn majica. Porazgovarali su o problemima bullyinga s učenicima škole. Istraživanje provedeno nakon svih aktivnosti pokazalo je da su postignuti zacrtani ciljevi projekta.

Online sastanci:

Metafore:

https://wakelet.com/wake/wriRvBos3HumhtfubGHXY

Karlo:   Bullying is like a dark cloud, it casts a shadow of fears and rain of tears.

Hana:   Bullying is like breaking a glass. You can glue it back together, but it will never be the same

Dizajn majica:

 

Plotagon video

https://www.youtube.com/watch?v=VOCYg4clQW8

Rap pjesma

https://youtu.be/uxA2yaLUdoU

Virtualna izložba

https://emaze.link/@RDDPMAY