Nastava za učenike Ekonomske i trgovačke škole Čakovec počinje 6. rujna 2021.

Za učenike 1.A, 1.B, 1.HT, 1.K, 1.KŠ, 1.UR, 2.A, 2.AD, 2.B, 2.HT, 2.K, 2.KŠ, 2.T, 2.UR i 3.KŠ razreda nastava počinje u 7.20 sati.

Učenici 1. razreda okupljaju se ispred glavnog ulaza u Ekonomsku i trgovačku školu Čakovec, gdje će im se obratiti ravnateljica. Nakon uvodnog pozdrava ravnateljice, učenici ulaze u školu u pratnji razrednika.

Učenici 2. razreda u školu ulaze na stražnji ulaz.

Za učenike 1.AD, 1.T, 3.A, 3.AD, 3.B, 3.HT, 3.K, 3.T, 3.UR, 4.A, 4.B, 4.G, 4.HT, 4.K i 4.UR razreda nastava počinje u 13.15 sati.

Učenici 1.AD i 1.T razreda okupljaju se ispred glavnog ulaza u Ekonomsku i trgovačku školu Čakovec gdje će ih dočekati razrednici i ravnateljica. Na glavni ulaz ulaze i učenici 3. razreda.

Učenici 4. razreda u školu ulaze na stražnji ulaz.

Prvi dan nastave učenici prvih razreda imaju 2 školska sata Sata razrednog odjela, a drugi, treći i četvrti razredi 1 sat, nakon čega slijedi nastava prema rasporedu sati koji će biti objavljen na mrežnoj stranici Škole.

Učenici sa sobom moraju ponijeti papuče za boravak u školi, kao i pribor za nastavu. 

Obavezno je nošenje zaštitne maske tijekom boravka u prostoru Škole i pridržavanje epidemioloških mjera.