Upisi 2021./2022.

Natječaj za upis u Ekonomsku i trgovačku školu Čakovec 2021./2022.

Uvjeti za upis

Učenici se za upis prijavljuju putem portala upisi.hr, gdje se nalaze i brošure s podacima o upisu.

Službenu odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. možete vidjeti na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html

 

Upisno povjerenstvo

U upisno povjerenstvo za šk. god. 2021./2022. imenovani su:

  • Goran Okun (goranokun.ets@gmail.com)
  • Tina Kolarek
  • Andreja Antolić Petak
  • Elena David
  • Ina Varga Podvezanec

Zainteresirani za informacije o upisu mogu poslati upit članovima povjerenstva ili nazvati na službeni broj škole.

Više informacija o našim smjerovima možete vidjeti na poveznici ETŠ – smjerovi