U sklopu predmeta Poduzetništvo, učenici 2.A i 2.B razreda posjetili su Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec gdje su se upoznali s djelatnošću i značajem.
Učenicima je predstavljen 3D optički scanner, 3D printer za plastiku i 3D printer za metal te njihova primjena u industriji i poduzetništvu.
Nakon posjeta Metalskoj jezgri Čakovec učenici i njihovi profesori Sara Novak Dobošić i Josip Posavec posjetili su i Centar za posjetitelje Ekomuzeja Međimurje malo.

Velika hvala dr. sc. Mariju Šerceru na organizaciji ovog posjeta kao i svim predavačima koji su prenijeli svoja znanja i iskustva našim učenicima.