U sklopu nastave Zavičajne povijesti učenici 3. UR razreda posjetili su sa svojom profesoricom Ivanom Puzak Memorijalnu zbirku Ladislava Kralja Međimurca u središtu Čakovca.
Ovaj vrijedan dio likovnog fundusa Muzeja Međimurja smješten je u ambijentu slikarove rodne kuće pa su učenici, uz vodstvo kustosice Melite Mesarić, doživjeli život i djelo prvoga međimurskog školovanog slikara i grafičara.
Zavičajna se povijest najbolje uči izvan škole, na autentičnim kulturno-povijesnim lokacijama našega Međimurja, a učenici, šećući poviješću, u takvoj terenskoj nastavi uživaju i pamte je kao osobit doživljaj.