Likovnu galeriju Ladislava Kralja Međimurca, smještenu u rodnoj kući toga prvog školovanog međimurskog slikara i grafičara, posjetili su učenici 2. UR, 3. UR i 4. HT razreda pod vodstvom profesorice povijesti Ivane Puzak.

Krenuli su na putovanje kroz vrijeme i otkrili tajne velikoga slikara. Kralj, slikar međimurske zemle i čoveka, dokumentirao je doba kojeg danas više nema. „Svako njegovo djelo, svaki kist, svaka boja ima svoju priču koja je prošla, a opet je tako živa u našim srcima“, istaknula je Lara Brajić iz 2. UR.

Kuća će uskoro u rekonstrukciju pa se su se tako zaredali posjeti triju razreda, zanimljive terenske nastave na koju učenici redovito odlaze u Muzej Međimurja u sklopu nastavnih predmeta Povijesti te Povijesti umjetnosti i kulturno povijesne baštine.