Prema preporuci stožera civilne zaštite od 16. 03. 2020. sportska dvorana Ekonomske i trgovačke škole Čakovec je zatvorena za vanjske korisnike.

Hvala na razumijevanju