Poštovani učenici,
podsjećamo vas da ukoliko želite promijeniti izborni predmet (Etika/Vjeronauk) to možete učiniti do 30. lipnja 2024. godine prema članku 27. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20, 151/22,155/23 i 156/23). Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.

Za promjenu izbornog predmeta potrebno je donijeti pisani zahtjev roditelja/skrbnika za sljedeću školsku godinu. Pisani zahtjev potrebno je urudžbirati kod referentice.