Dragi učenici,
u prilogu se nalazi raspored popravnih ispita koji će se održati 23. i 24. kolovoza 2022. Učenici su dužni prije pristupanja ispitu preuzeti i popuniti prijavnicu za popravni ispit te ju sa sobom ponijeti na ispit. Prijavnica se može preuzeti u učeničkoj referadi.