Fakultativna nastava Španjolskog jezika počinje u subotu, 14. rujna 2019. godine u 7.20 sati u učionicama 5 i 6.
Ivana Oreški i Antonija Mikuša Zeko