„Iz rezultata ankete o konzumaciji cigareta, alkohola i droga između maturantskih i prvih razreda Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, jasno možemo zaključiti kako maturantski razredi pokazuju veću sklonost konzumiranju droge, alkohola i cigareta u usporedbi s prvim razredima.

U ovom je istraživanju sudjelovalo 169 učenika prvih razreda (126 učenica ženskog spola, 43 učenika muškog spola) i 115 učenika maturanskih razreda (89 učenica ženskog spola, 26 učenika muškog spola)  Ekonomske i trgovačke škole Čakovec.

Prvi su nam razredi odgovarali da su cigarete probali zbog utjecaja društva ili kao rezultat znatiželje, a maturanti također imaju više manje iste odgovore na to pitanje, ali kod njih prevladava znatiželja sa čak 41 odgovorom. Na pitanje s koliko godina su prvi put probali cigaretu prvi razredi su najvećim dijelom odgovorili s 13,14godina, a maturanti s 14,15 godina. I prvi i maturantski razredi od cigareta najviše biraju brend Malboro. Odgovor koji su i maturanti i prvi razredi najviše upisivali kao razlog konzumiranja alkohola bio je radi zabave/izlazaka/društva.

Ovi rezultati upućuju na potrebu za dodatnim preventivnim mjerama usmjerenim prema maturantima kako bi se smanjila njihova izloženost rizicima ovisnosti. Važno je educirati maturante o štetnosti ovih supstanci te ih potaknuti na donošenje informiranih odluka o vlastitom zdravlju. Doduše s druge strane, iako rezultati ankete pokazuju da učenici prvih razreda pokazuju manju sklonost ovim štetnim navikama, važno je nastaviti s preventivnim programima i podrškom kako bi se očuvala zdrava i pozitivna životna putanja prvih razreda.

Kada se provodi anketiranje, postupak obuhvaća nekoliko koraka. Prvo, potrebno je definirati cilj istraživanja i odrediti populaciju koju želimo ispitati. Zatim, trebamo smisliti pitanja koja će nam pomoći prikupiti relevantne informacije. Pitanja trebaju biti jasna i nepristrana kako bi se osigurala objektivnost odgovora. Nakon što prikupimo odgovore, slijedi analiza podataka. Možemo koristiti statističke metode, kao što su grafovi ili tablice, kako bismo vizualno prikazali rezultate. Konačno, na temelju analize, možemo donijeti zaključke  o istraživanju. Važno je temeljito provjeriti podatke kako bi se osigurala njihova točnost i pouzdanost. A upravo to smo i mi učinile tijekom ovog istraživanja. Jedini manji problem s kojim smo se susrele prilikom provođenja istraživanja bio je neozbiljnost pojedinih učenika prvih razreda prilikom ispunjavanja ankete.

Pozivamo vas da u nastavku pogledate naše rezultate istraživanja popraćene grafikonima“

Sandra Silaj, 4.UR