Dragi učenici,

obrane završnog rada u ljetnom roku šk. god. 2019./2020. održat će se u ponedjeljak 15. lipnja 2020. putem Zooma prema rasporedu. Raspored će biti objavljen u vašim virtualnim učionicama.