Na službenim web stranicama Ekonomske i trgovačke škole Čakovec možete vidjeti raspored sati za školsku godinu 2019./2020.
Više na https://www.ets.hr/ucenici/raspored-sati/