Usmeni dio DSD I ispita održat će se u ponedjeljak i utorak, 15. i 16. lipnja, 2020 u učionici 17 na katu prema dogovorenom rasporedu.

Učenici dolaze u školu 5 minuta prije dogovorenog vremena i trebaju imati maskicu sa sobom.

Raspored je objavljen na yammeru.