Zanimanja

Četvorogodišnja zanimanja

 • stjecanje zanimanja po završetku obrazovanja
 • priprema za državnu maturu i mogućnost nastavka obrazovanja
 • stjecanje kompetencija važnih za daljnji profesionalni razvoj pojedinca
 • temeljna znanja iz ekonomske struke
  • stručna znanja za samostalno vođenje knjigovodstva
  • stjecanje znanja iz područja financija i vrijednosnica
  • menadžerska znanja i vještine
  • gospodarsko pravo kao smjernica za zakonito poslovanje
  • marketinška znanja i vještine
 • hrabro ulaženje u svijet poduzetništva:
  • razvijanje suvremenih načina komunikacije
  • simulacija cjelokupnog poslovanja poduzetnika kroz vježbeničke tvrtke
  • nastup na sajmovima
  • razvijanje inovativnosti i kreativnosti

Ekonomist – nastavni plan

Drage osmašice i osmaši,
iskoristite istodobno pogodnosti gimnazijskog programa (širok spektar znanja iz općeobrazovnih predmeta gimnazijske razine;
kvalitetna priprema za državnu maturu)ekonomskog strukovnog programa (konkretno znanje u struci; kvalitetna priprema za ekonomske i srodne fakultete).
Nastavni program koji ekonomska gimnazija nudi:

 • širok spektar znanja iz opće obrazovnih predmeta gimnazijskog programa
 • širok spektar znanja iz područja ekonomije

Mogućnosti nakon srednje škole:

 • nastavak školovanja na fakultetima i visokim učilištima ekonomskih i srodnih fakulteta
 • računovodstveni poslovi u uslužnim i proizvodnim djelatnostima
 • financijskim institucijama
 • pokretanje vlastitog posla

Ekonomska gimnazija – nastavni plan

 • stjecanje prvog zanimanja
 • priprema za državnu maturu
 • učenje 2 strana jezika
 • odlična podloga za studij trgovine i srodnih zanimanja
  • temeljna znanja za osnivanje i vođenje tvrtke
  • razvijanje suvremenih načina komunikacije
  • menadžerska znanja i vještine
 • simulacija cjelokupnog poslovanja poduzetnika kroz strukovne vježbe
 • razvijanje inovativnosti i kreativnosti
 • upoznavanje svojstava i pravilnog rukovanja robom
 • pripremanje i izlaganje robe na sajmovima
 • stjecanje znanja iz:
  • osnove trgovačkog prava
  • osnove skladišnog poslovanja
  • prijevoza, špedicije i osiguranja
  • marketinga
  • opće kulture

Komercijalist – nastavni plan

 • stjecanje prvog zanimanja
 • pružanje stručnih znanja u području upravnih i pravnih znanosti
 • povezivanje teoretskih i stručnih znanja
  • široka mogućnost zapošljavanja
   • opće i stručne službe organa uprave
   • pisarnice, matični uredi, uredi za katastar i zemljišno-knjižni uredi
   • uredi socijalne skrbi, osiguravajuća društva, inspekcijske službe
   • uredi za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa, privatna poduzeća
   • sve javne i privatne ustanove
  • odlična podloga za studij prava i srodnih zanimanja
  • potpuna pripremljenost za državnu maturu
  • učenje 2 strana jezika
  • izborni predmet: latinski jezik
 • stjecanje znanja iz područja prava:
  • osnovni pojmovi iz države i prava
  • uredsko poslovanje i dopisivanje
  • obiteljsko pravo
  • upravni postupak
  • imovinsko pravo
  • ustavni ustroj RH
  • područje radnih odnosa

Upravni referent – nastavni plan

Kako uspjeti?

 • Znanjem i primjenom suvremenih metoda (timskirad, radionice, terenska nastava, sudjelovanje i predstavljanje na turističkim događanjima i sajmovima, praktična i projektna nastava)


Što nakon srednje škole?

 • Stjecanjem srednje stručne spreme za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar široke su mogućnosti zapošljavanja: u hotelskom poduzeću, hotelu, turističkoj agenciji, turističkom uredu, na kruzeru, mogućnost turističkog vođenja na putovanjima…
 • Odlična podloga za studij turizma, stranih jezika i srodnih fakulteta, te visokih učilišta

Hotelijersko – turistički tehničar – nastavni plan

Trogodišnja zanimanja

 • najkraći put do tražene srednje stručne spreme
 • temeljna znanja za osnivanje i vođenje prodavaonice
  • razvijanje suvremenih načina komunikacije
  • pravilan način ophođenja s kupcima
  • razvijanje inovativnosti i kreativnosti
  • upoznavanje svojstava i pravilnog rukovanja robom
 • stjecanje vještina vezano uz:
  • prezentiranje robe kupcima
  • pripremanje i izlaganje robe na sajmovima
  • skladišnog poslovanja
 • stjecanje znanja iz:
  • psihologije prodaje
  • prodajnog poslovanja
  • opće kulture
  • trgovinskog poslovanja
  • prirodne grupe predmeta

Prodavač – nastavni plan

 • stjecanje niže stručne spreme
 • temeljna teoretska i praktična znanja i vještine za obavljanje administrativnih poslova
  • pravilno rukovanje i korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
  • poznavanje osnovnih uvjeta tržišnog gospodarstva
  • poznavanje poslovne dokumentacije i knjigovodstvene isprave
 • stjecanja znanja iz:
  • komunikacije u poslovnoj organizaciji
  • poduzetništva
  • ekonomije
  • računalstva

Administrator – nastavni plan