Riječ ravnateljice

Drage učenice i učenici, dragi roditelji, drage kolegice i kolege nastavnici, stručni suradnici i zaposlenici škole, velika mi je čast, i još veća obveza, biti primus inter pares – prva među ravnopravnima u našoj Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Čakovcu.

Kao nastavnica s dugogodišnjim pedagoškim iskustvom, kao autorica više udžbenika, kao majka troje djece (od kojih dvoje već odraslih osoba), i odnedavno baka, unosim u ovu ulogu ravnateljice ETŠ-a sav svoj entuzijazam i svo svoje iskustvo.

Svim svojim snagama i svim svojim srcem zalažem se da nam svima – i učenicima, i roditeljima, i nastavnicima i stručnim suradnicima, i svim zaposlenicima – naša škola bude ugodno susretište, mjesto na kojemu provodimo vrijeme u kvalitetnom učenju i usavršavanju, u zajedništvu, u ugodnom međusobnom druženju, u timskom ispunjavanju odgojnih i obrazovnih ciljeva, u stalnom osobnom rastu, u međusobnom pomaganju.

Prepoznatljivost naše škole gradimo na više od 90 godina tradicije, i ovom prilikom izražavam poštovanje i veliku zahvalnost svim prethodnim naraštajima učenika i profesora!

Baštineći našu uskoro stoljetnu tradiciju, u sadašnjosti smo kao škola prepoznatljivi, osim po izuzetnim postignućima, i po otvorenosti za nove metode i pristupe u poučavanju, po proaktivnosti, po sustavnom njegovanju onog kreativnog i inovativnog.

Shvaćamo da je bit obrazovanja odnosno naobrazbe sadržana u korijenu tih riječi, u obrazu. Smisao i cilj obrazovanja je imati čist obraz, čistu savjest, biti častan, imati karakter.

Sukladno tome, njegujemo pozitivno i poticajno školsko ozračje i međusobno uvažavanje.

Brižno se odnosimo jedni prema drugima, kao i prema školskoj opremi i inventaru, potičemo odgovornost.

Težimo tome da vrijeme provedeno u školi bude izvor samopouzdanja, životne radosti i ispunjenja.

Hvala vam!

Srdačno,
ravnateljica: Bosiljka Vinković – Kukolić, dipl oecc.