Nastavnici

RB Ime i prezime Zvanje Napredovanje Stručna sprema Radno mjesto
RAVNATELJICA
1. VINKOVIĆ KUKOLIĆ BOSILJKA dipl. oec. VSS ravnateljica
           
STRUČNI SURADNICI
2. VUGRINEC PIVČEVIĆ MARTA mag. psych. VSS psihologinja
3. SARAP MIŠIĆ DUNJA mag. paed. VSS pedagoginja
4. RESMAN BORKOVIĆ LEA dipl. oec. i dipl. bibliotekar VSS knjižničarka
           
NASTAVNICI
5. ANTOLIĆ PETAK ANDREJA prof. hrvatskog. i
njemačkog jezika i knjiž.
mentor VSS Njemački
6. BARIĆ VIRĐINIJA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
7. BLAGUS KSENIJA prof. njemačkog jezika i
komparativne knjiž.
VSS Njemački jezik
8. BLAŽEKA TIHOMIR prof. kineziologije VSS Tjelesna i zdravstvena kultura
9. BOGDAN LJERKA dipl. iur. VSS stručni pravni predmeti
10. BORKOVIĆ NOVAK IVANA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
11. BRANILOVIĆ MARINA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
12. BUVAČ NEBOJŠA prof. kineziologije VSS Tjelesna i zdravstvena kultura
13. CAREVIĆ NOVAK NINA mag. inf. VSS Informatika
14. DAJČ GORDANA prof. kineziologije savjetnik VSS Tjelesna i zdravstvena kultura
15. FRANČIĆ MIKULIĆ TATJANA dipl. oec. savjetnik VSS ekonomska grupa predmeta
16. FRIC DIJANA prof. hrvatskog ili srpskog j. i jugo. knjiž. savjetnik VSS Hrvatski jezik
17. GENC SAGATA MAJA mag. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
18. GORIČANEC SVJETLANA prof. kroatistike i južnoslavenske filologije VSS Hrvatski jezik
19. HIŽMAN LIDIJA prof. engleskog jezika i etnologije VSS Engleski jezik
20. HOBOR NIKOLIĆ GORDANA prof. hrvatskog ili srpskog j. i jugo. knjiž. mentor VSS Hrvatski jezik
21. HORVAT MARTA dipl. pov. umjetnosti i galistica VSS Likovna umjetnost, Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština
22. HORVAT DIJANA mag.educ.angl. i mag.educ.rus VSS Engleski jezik
23. IGREC EMILIJA prof.matematike VSS Matematika
24. KADI ŽELJKA prof. biologije i kemije savjetnik VSS Biologija, Kemija
25. KOLAREK TINA mag.educ. ital. i mag. paed. VSS Talijanski jezik
26. KRALJIĆ SAŠA dipl. ing. prehrambene tehnologije VSS Poznavanje robe, ČZO
27. LAJTMAN ZITA dipl. oec. savjetnik VSS ekonomska grupa predmeta
28. LISJAK DUBRAVKA prof. matematike i informatike mentor VSS Matematika
29. LONČARIĆ VESNA dipl. oec. poslovne informatike VSS ekonomska grupa predmeta
30. MACAKANJA PLEŠA SANJA dipl. ing. prehrambene tehnologije VSS Poznavanje robe
31. MESARIĆ PERAS MATEJA prof. njemačkog jezika i dipl. bibliotekar mentor VSS Njemački jezik
32. MIGLES DRAGUTIN prof. povijesti i geografije savjetnik VSS Geografija, Povijest
33. MIHAJLOVA BISERKA dipl. politolog VSS Politika i gospodarstvo, Etika
34. MIKO NOVAKOVIĆ IVANA mr. sc. informacijskih i komunikacijskih znanosti VSS Informatika
35. MIKUŠA ZEKO ANTONIJA mag.educ.philol.angl. i mag.philol.rom. VSS Engleski jezik, Španjolski jezik, ispitna koordinatorica
36. MIŠKOVIĆ NIKOLINA apsolvent teologije VSS Vjeronauk
37. MRLA DUBRAVKA prof. matematike VSS Matematika
38. MUNĐAR SANJA dipl. oec. savjetnik VSS ekonomska grupa predmeta
39. MURKOVIĆ JAGODA dipl. ing. matematike VSS Matematika
40. NOVAK DUŠANKA dipl. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
41. NOVAK IVA dipl. ing. prehrambene tehnologije VSS Poznavanje robe, voditeljica smjene
42. NOVAK SARA mag.oec. VSS ekonomska grupa predmeta
43. OKUN GORAN mag.inf VSS Informatika, Računalstvo
44. OREŠKI IVANA prof. engleskog i španjolskog jezika i knjiž VSS Engleski jezik
45. PERČIĆ ŠTEFOK VALENTINA prof. hrv. jezika i knjiž. VSS Hrvatski jezik
46. PODGORELEC ŽELJKA mag. educ. hrvatskog jezika VSS Hrvatski jezik
47. POSAVEC JOSIP dipl. oec mentor VSS ekonomska grupa predmeta, satničar
48. PUZAK IVANA prof. arheologije i povijesti savjetnik VSS Povijest
49. RADEK ZVONKO prof. povijesti i geografije VSS Geografija
50. SIROČIĆ DUNJA magistar specijalist glotodidaktike savjetnik VSS Engleski jezik
51. SKLEPIĆ SENKA prof. jugoslavenskih jez. i ruskog jezika i knjiž. savjetnik VSS Hrvatski jezik
52. SKOLIBER TANJA prof. engleskog jezika i dipl. pedagog mentor VSS Engleski jezik
53. SMILJANIĆ NINA mag.oec. VSS ekonomska grupa predmeta
54. ŠAFARIĆ EMINA mag. pov. um. i pov. VSS Likovna umjetnost, Povijest
55. ŠAMARIJA BOŽICA dipl. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
56. ŠAREC GRABAR ANTONIJA dipl. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
57. ŠIMUNKO ANA mag.edu. povijesti i geografije VSS Povijest
58. ŠINKO POSEL PETRA prof. latinskog jezika i geografije VSS Zemljopis, Latinski jezik
59. ŠTEFIĆ ZLATICA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
60. UMEK VASER LIDIJA prof. engleskog i njemačkog jezika VSS Njemački jezik, Engleski jezik
61. VARGA DANIJELA dipl. informatičar VSS ekonomska grupa predmeta
62. VARGA PODVEZANEC INA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
63. VELIČKOVIĆ SANDRA mag. educ. hrvatskog jezika i filozofije VSS Hrvatski jezik
64. VINKOVIĆ MARIA JOÃO prof. engleskog jezika i književnost VSS Engleski jezik
65. VRŠIĆ ANDRIJANA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
66. VRTARIĆ SNJEŽANA prof. njemačkog jezika i opće lingvistike savjetnik VSS Njemački jezik
67. VUK MIHAELA mag. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
68. VUKOVIĆ KARLO dipl. theol. VSS Vjeronauk
69. ZABORSKI JASMINA prof. engleskog i njemačkog jezika VSS Engleski jezik, Njemački jezik
70. ZORKO DAVORIN prof. psihologije VSS Poslovna psihologija, Psihologija prodaje, Sociologija
71. ZVONAR BOJAN mag.oec. VSS ekonomska grupa predmeta
72. ZVONAREK LJILJANA dipl. informatičar savjetnik VSS Informatika
73. ŽBULJ MANUELA dipl. ing. matematike mentor VSS Matematika