Nastavnici

RB Ime i prezime Zvanje Napredovanje Stručna sprema Radno mjesto
RAVNATELJICA
1. VINKOVIĆ KUKOLIĆ BOSILJKA dipl. oec. VSS ravnateljica
           
STRUČNI SURADNICI
2. VUGRINEC PIVČEVIĆ MARTA mag. psych. VSS psihologinja
3. SARAP MIŠIĆ DUNJA mag. paed. VSS pedagoginja
4. RESMAN BORKOVIĆ LEA dipl. oec. i dipl. bibliotekar VSS knjižničarka
           
NASTAVNICI
5. ANTOLIĆ PETAK ANDREJA prof. hrvatskog. i
njemačkog jezika i knjiž.
mentor VSS Njemački
6. BARIĆ VIRĐINIJA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
6. BLAGUS KSENIJA prof. njemačkog jezika i
komparativne knjiž.
VSS Njemački jezik
8. BLAGUS TATJANA** mag.oec VSS ekonomska grupa predmeta
9. BLAŽEKA TIHOMIR prof. kineziologije VSS Tjelesna i zdravstvena kultura
10. BOGDAN LJERKA dipl. iur. VSS stručni pravni predmeti
11. BORKOVIĆ NOVAK IVANA* dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
12. BRANILOVIĆ MARINA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
13. BUVAČ NEBOJŠA prof. kineziologije VSS Tjelesna i zdravstvena kultura
14. CAREVIĆ NOVAK NINA mag. inf. VSS Informatika
15. DAJČ GORDANA prof. kineziologije VSS Tjelesna i zdravstvena kultura
16. FRANČIĆ MIKULIĆ TATJANA dipl. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
17. FRIC DIJANA prof. hrvatskog ili srpskog j. i jugo. knjiž. VSS Hrvatski jezik
18. GENC SAGATA MAJA* mag. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
19. GORIČANEC SVJETLANA prof. kroatistike i južnoslavenske filologije VSS Hrvatski jezik
20. HIŽMAN LIDIJA prof. engleskog jezika i etnologije VSS Engleski jezik
21. HOBOR NIKOLIĆ GORDANA prof. hrvatskog ili srpskog j. i jugo. knjiž. mentor VSS Hrvatski jezik
22. HORVAT MARTA** dipl. pov. umjetnosti i galistica VSS Likovna umjetnost, Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština
23. IGREC EMILIJA prof. matematike VSS Matematika
24. JURŠIĆ DIJANA** mag.educ.angl. i mag.educ.rus VSS Engleski jezik
25. KADI ŽELJKA prof. biologije i kemije savjetnik VSS Biologija, Kemija
26. KORAJ SANJA** mag. oec VSS ekonomska grupa predmeta
27. KOLAREK TINA mag.educ. ital. i mag. paed. VSS Talijanski jezik
28. KRALJIĆ SAŠA dipl. ing. prehrambene tehnologije VSS Poznavanje robe, ČZO
29. LAJTMAN ZITA dipl. oec. savjetnik VSS ekonomska grupa predmeta
30. LISJAK DUBRAVKA prof. matematike i informatike VSS Matematika
31. LONČARIĆ VESNA dipl. oec. poslovne informatike VSS ekonomska grupa predmeta
32. MACAKANJA PLEŠA SANJA* dipl. ing. prehrambene tehnologije VSS Poznavanje robe
33. MESARIĆ PERAS MATEJA prof. njemačkog jezika i dipl. bibliotekar mentor VSS Njemački jezik
34. MIGLES DRAGUTIN prof. povijesti i geografije savjetnik VSS Geografija, Povijest
35. MIHAJLOVA BISERKA dipl. politolog VSS Politika i gospodarstvo, Etika
36. MIKO NOVAKOVIĆ IVANA mr. sc. informacijskih i komunikacijskih znanosti VSS Informatika
37. MIKUŠA ANTONIJA prof. engleskog i španjolskog jezika VSS Engleski jezik, Španjolski jezik
38. MIŠKOVIĆ NIKOLINA apsolvent teologije VSS Vjeronauk
39. MRLA DUBRAVKA prof. matematike VSS Matematika
40. MUNĐAR SANJA dipl. oec. savjetnik VSS ekonomska grupa predmeta
41. MURKOVIĆ JAGODA dipl. ing. matematike VSS Matematika
42. NOVAK DUŠANKA dipl. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
43. NOVAK IVA** dipl. ing. prehrambene tehnologije VSS Poznavanje robe, voditeljica smjene
44. NOVAK SARA mag.oec. VSS ekonomska grupa predmeta
45. OKUN GORAN mag.inf VSS Informatika, Računalstvo
46. OREŠKI IVANA prof. engleskog i španjolskog jezika i knjiž VSS Engleski jezik
47. PERČIĆ ŠTEFOK VALENTINA prof. hrv. jezika i knjiž. VSS Hrvatski jezik
48. PODGORELEC ŽELJKA mag. educ. hrvatskog jezika VSS Hrvatski jezik
49. POSAVEC JOSIP dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta, satničar
50. PUZAK IVANA prof. arheologije i povijesti VSS Povijest
51. RADEK ZVONKO prof. povijesti i geografije VSS Geografija
52. SIROČIĆ DUNJA prof. engleskog i knjiž., španjolskog i knjiž. VSS Engleski jezik
53. SKLEPIĆ SENKA prof. jugoslavenskih jez. i ruskog jezika i knjiž. VSS Hrvatski jezik
54. SKOLIBER TANJA* prof. engleskog jezika i dipl. pedagog VSS Engleski jezik
55. SMILJANIĆ NINA mag.oec. VSS ekonomska grupa predmeta
56. ŠAFARIĆ EMINA* mag. pov. um. i pov. VSS Likovna umjetnost, Povijest
57. ŠAMARIJA BOŽICA dipl. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
58. ŠAREC GRABAR ANTONIJA dipl. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
59. ŠIMUNKO ANA prof. povijesti VSS Povijest
60. ŠINKO POSEL PETRA prof. latinskog jezika i geografije VSS Zemljopis, Latinski jezik
61. ŠTEFIĆ ZLATICA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
62. UMEK VASER LIDIJA prof. engleskog i njemačkog jezika VSS Njemački jezik, Engleski jezik
63. VARGA DANIJELA dipl. informatičar VSS ekonomska grupa predmeta
64. VARGA PODVEZANEC INA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
65. VELIČKOVIĆ SANDRA mag. educ. hrvatskog jezika i filozofije VSS Hrvatski jezik
66. VINKOVIĆ MARIA JOÃO prof. engleskog jezika i književnost VSS Engleski jezik ispitna koordinatorica
67. VRŠIĆ ANDRIJANA dipl. oec VSS ekonomska grupa predmeta
68. VRTARIĆ SNJEŽANA prof. njemačkog jezika i opće lingvistike VSS Njemački jezik
69. VUK MIHAELA mag. oec. VSS ekonomska grupa predmeta
70. VUKOVIĆ KARLO dipl. theol. VSS Vjeronauk
71. ZABORSKI JASMINA prof. engleskog i njemačkog jezika VSS Engleski jezik, Njemački jezik
72. ZORKO DAVORIN prof. psihologije VSS Poslovna psihologija, Psihologija prodaje, Sociologija
73. ZVONAR BOJAN mag.oec. VSS ekonomska grupa predmeta
74. ZVONAREK LJILJANA dipl. informatičar VSS Informatika
75. ŽBULJ MANUELA dipl. ing. matematike VSS Matematika