Ova vesela družina maturanti su polaznici fakultativne nastave za Njemačku jezičnu diplomu koji su dobili diplome za uspješno položen DSD II ispit te stekli B2 i C1 razinu. Čestitamo Dini Bašek, Anamariji Hanc, Lauri Novak, Aleksandru Posavcu, Sari Novak, Maji Novak, Tinu Furdiju, Nini Kostelu, Steli Posavec i njihovoj profesorici Andreji Antolić Petak koja ih je vodila tijekom sve četiri godine.