S nemalim ponosom predstavljamo učenice IV. UR razreda: Josipu Bergovec, Lanu Hatlek, Neru Hranilović i Martu Novak i njihove mentorice školsku knjižničarku Leu Resman-Borković i njihovu nastavnicu Hrvatskoga jezika Dijanu Fric, prof. koje su se svojim predstavljanjem Preobrazbe Franza Kafke predstavljenim u alatu Ampstore od 132 prispjela rada iz 31 škole Republike Hrvatske prema prosudbama stručnoga Povjerenstva plasirale izravno u finale natjecanja Lektira na mreži u prvih pet uradaka uz radove učenika iz Rijeke, Rovinja, Velike Gorice i Zagreba.

Pozorno iščitavamo esejska ispitna djela za državnu maturu 2022. godine i čekamo finalni zadatak u travnju 2022. godine.

#čitajtedaneostanetebezriječi

#maturajeblizu

#lektira_na_mreži

#hmšk
#cnsl

#LNM