Nagrađen je dugogodišnji rad naše škole na području financijske pismenosti. Nakon projekta “Financije za 100!”, u kojem je našoj školi partner bila Hrvatska narodna banka, posjetio nas je guverner HNB-a Boris Vujčić.

Na nastavi, koju su učenici 3. B razreda usmjerenja ekonomist imali iz predmeta Bankarstvo i osiguranje te Računovodstvo, podržao je profesorice Maju Genc Sagata i Nikolinu Drvenkar-Fučko.Na satu Bankarstva i osiguranja tema je bila istraživanje o ulaganjima u investicijske fondove, rizičnosti takvih ulaganja i vrstama fondova koji postoje na našem tržištu. Učenicima je govorio o trendu povećanja kamatnih stopa i trenutačnoj situaciji na svjetskim tržištima, deglobalizaciji i padu produktivnosti. Na satu Računovodstva predstavljen je moderni pristup zapisa financijskih transakcija u analognom i digitalnom obliku koji uče naši učenici.

Guverner Vujčić istaknuo je motivirano i kvalitetno učenje u našoj stogodišnjoj školi te najavio buduću suradnju s ETŠ-om.