Međunarodni projekt – I TEKNO POSITIV

ERASMUS +, ključna aktivnost 2: školska partnerstva

Trajanje: 1.9.2020.-31.8.2023.

Odobrena sredstva iz Agencije za mobilnost i programe EU

Nositelj projekta: škola Ogec Teilhard de Chardin, Saint Maur des Fossés, Francuska

Partneri: Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, i Instituto Tecnico Statale per il Turismo,
Rimini, Italija.

Ciljevi i namjena: Razvijanje međukulturnih i profesionalnih kompetencija učenika Ekonomske i trgovačke škole. Suradnja učenika škole s učenicima škole Ogec Teilhard de Chardin, Saint Maur des Fossés, Francuska i škole Instituto Tecnico Statale per il Turismo, Rimini, Italija. Organizacija mobilnosti učenika. Usvajanje znanja i stjecanje vještina vezanih uz područje društveno odgovornog poslovanja tvrtki, uporabe engleskoga jezika u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji i uporabe IKT-a. Uspostavljanje suradnje s gospodarskim subjektima. Razvijanje osjećaja za inicijativu i poduzetništvo. Poticanje timskog rada i suradničkog učenja. Poticanje kreativnosti i kritičkog mišljenja.

Koordinatorica projekta: mr. Dunja Siročić
Suradnici: Tatjana Frančić Mikulić, prof.
Tanja Skoliber, prof.
Josip Posavec, prof.

Projekt je predstavljen učenicima u rujnu. U projekt su uključilo 25 učenika iz 2. a, 2.b, 2.ur i 2. ht razreda.
Projekt se početno provodi virtualno,  putem eTwinning platforme. Učenici surađuju na TwinSpaceu.  Tijekom listopada i studenog učenici izrađuju prezentacije o svojoj školi, gradu i državi.
Sve prezentacije objavljene su naTwinSpaceu projekta.

U studenom 2020. je održan prvi virtualni sastanak svih sudionika. Učenici su podijeljeni u međunarodne timove. Timovi su se međusobno upoznali i dogovorili daljnji način suradnje.

Učenici izrađuju prijedloge logotipa projekta. Svaka država daje nekoliko prijedloga koji su objavljeni na TwinSpaceu-u. Organizirano je glasanje. U veljači 2021. je izabran sljedeći logotip:

Logotip je prijedlog našeg učenika Noe Jambrovića.

U prosincu, siječnju i veljači učenici rade u međunarodnim timovima. Svaki tim surađuje s dvoje  profesora mentora. Učenici istražuju jedno od područja društveno odgovornog poslovanja, odgovaraju na pitanja koja su postavili profesori sudjeluju u raspravama organiziranim na twinspaceu i pripremaju se za izlaganje. Profesori dogovaraju aktivnosti putem virtualnih sastanaka.

 

26. svibnja 2021. održan je drugi virtualni sastanak učenika. Učenici su u međunarodnim timovima pod vodstvom svojih profesora mentora istraživali razne aspekte društveno odgovornog poslovanja. Rezultate istraživanja predstavili su  izlaganjem putem platforme Zoom. Prezentacije su pozorno slušali jer je uslijedio kviz provjere „znanja“. Pobjednice su naše Maja G. i Sara B. iz 2. ht. Prezentacije su objavljene na stranicama projekta na eTwinning platformi.

 

26. studenoga  2021. održan je treći virtualni sastanak učenika. Učenici su prethodno snimili kratki video o sebi, svojim interesima i aktivnostima kako bi se međusobno što bolje upoznali. Tijekom virtualnog sastanka učenici su  rješavali  kviz temeljen na snimljenom materijalu.

Radni sastanak u Hrvatskoj održan je od 14. do 18. ožujka 2022.

14. ožujka 2022. dočekali smo učenike i profesore škole Ogec Teilhard de Chardin. Naši učenici predstavili su im našu zemlju i županiju.

 

 

 

 

 

Tijekom radnog sastanka održane su radionice engleskog jezika u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji i  izrađen je pojmovnik termina društveno odgovornog poslovanja na engleskom, francuskom i hrvatskom jeziku. Naši su učenici održali prezentacije  na temelju istraživanja društveno odgovornog poslovanja u tvrtkama Tehnix, Euro-Unit, i Socijalnoj zadruzi Humana Nova. Učenici su  međunarodnim timovima osmišljavali pitanja za upravitelje i menadžere tvrtki.

Posjetili smo tvrtke i slušali zanimljiva predavanja menadžera. Učenici su aktivno sudjelovali u raspravi.

Euro – Unit

Tehnix

Humana Nova – predavanje u školi

Posjetili smo Muzej nematerijalne baštine „Riznica Međimurja“,  Zagreb i OPG Oporovec.

Radni sastanak je završio zajedničkom večerom, podjelom certifikata i druženjem uz pub quiz.

Ishodi sastanka:

Učenici su analizirali primjenu DOP-a u tvrtkama.

Učenici su rabili engleski jezik u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji.

Učenici su samostalno proveli složeno istraživanje informacija u digitalnom okruženju.

Učenici su stekli međukulturno iskustvo i   prevladali  sklonosti generalizacijama, predrasudama i stereotipima.

Postignuta je veća  vidljivost škole te je naglašena europska dimenzija škole.

 

Radni sastanak u Francuskoj

Škola Teilhard de Chardin, Saint Maur des Fossés

9. do 13. svibnja 2022. godine

Sudionici: 24 učenika i profesori škole Teilhard de Chardin, 23 učenika i 2 profesorice škole Instituto Tecnico Statale per il Turismo iz Riminija u Italiji, 15 učenika i 2 profesorice Ekonomske i trgovačke škole Čakovec.

AKTIVNOSTI

Prezentacije francuskih učenika na temu poslovanja tvrtki Septodont, EssilorLuxotica, i Institut de la Soudure“. Rad u međunarodnim timovima: osmišljavanje pitanja vezanih uz društveno – odgovorno poslovanje tvrtki. Igra uloga: međunarodna trgovina s naglaskom na vrijednosti društveno – odgovornoga poslovanja.

Predavanje menadžera tvrtke Septodont koja se  bavi proizvodnjom farmaceutskih proizvoda za primjenu u dentalnoj medicini, a društveno – odgovorno poslovanje integralni je dio poslovanja tvrtke koje se ogleda u njihovom  odnosu prema zajednici, zaposlenicima i okolišu.

Predavanje  menadžera i posjet tvrtki EssilorLuxotica, globalnoga lidera u proizvodnji naočala, leća i okvira. Tvrtka je posebno fokusirana na smanjenje ekološkoga otiska, cirkularnu ekonomiju, inkluziju, etičnost u poslovanju i dostupnost njihovih  proizvoda (omogućavanje dobroga vida) ljudima sa smanjenim mogućnostima.

Predavanje menadžera i posjet tvrtki „Institut de la Soudure“ koja je vodeća  poslovna organizacija u Francuskoj i na međunarodnom tržištu u području tehnoloških inovacija i elektronike. Društvena odgovornost i održivi razvoj tvrtke posebno su zastupljeni u osiguranju kvalitetnoga obrazovanja i  cjeloživotnoga učenja za sve djelatnike,  poticanju rodne ravnopravnosti,  osiguranju i pristupu održive energije  i industrijalizacije te poticanju inovativnosti.

Posjet  Parizu.

Sportske aktivnosti.

Radni sastanak u Italiji

Škola Instituto Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo Rimini

3. do 7. listopada 2022. godine

Sudionici:  22 učenika i profesori škole Instituto Tecnico Statale per il Turismo iz Riminija, 22 učenika i  dva profesora škole Teilhard de Chardin Francuska , 16 učenika i 2 profesorice Ekonomske i trgovačke škole Čakovec.

AKTIVNOSTI

Radionice i rad u međunarodnim timovima u školi.

Predavanje osnivača inicijative „Okrug sreće“.

Primjeri uvođenja društveno-odgovornog poslovanja tvrtki.

Posjet velesajmu – Fiera di Rimini. Predavanje o zelenim tehnologijama koje se koriste u poslovanju velesajma  i organizaciji sajma Ecomondo gdje se predstavljaju najnovije inovacije vezane uz ekološki i održiv način poslovanja.

Posjet tvrtki Societa Gas Rimini koja osobitu važnost pridaje brizi za zaposlenike i odgovornom odnosu prema lokalnoj zajednici.

Sportske aktivnosti.

Kulturološke aktivnosti. Razgled Riminija i  Ravene.

 

ZAVRŠNI PRODUKT PROJEKTA – VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=vciodM5G9wQ

DISEMINACIJA

Mobilnost u Hrvatskoj
https://emedjimurje.net.hr/vijesti/skolski-kutak/4212616/foto-ucenicima-ets-cakovec-u-goste-stigli-ucenici-iz-francuske/ 21.3.2022.
Objava EUROUNIT
https://euro-unit.hr/predstavljanje-drustveno-odgovornog-poslovanja-za-hrvatske-i-francuske-ucenike/
Mobilnost u Francuskoj
https://emedjimurje.net.hr/vijesti/skolski-kutak/4241252/foto-ucenici-i-profesori-ekonomske-i-trgovacke-skole-cakovec-na-mobilnosti-u-francuskoj/
https://www.mnovine.hr/medimurje/drustvo/ets-projekt-erasmus-i-tekno-positiv-pariz/
Mobilnost u Italiji
https://emedjimurje.net.hr/vijesti/skolski-kutak/4286894/ekonomska-i-trgovacka-skola-cakovec-u-sklopu-projekta-ucenici-posjetili-italiju/
radio 1 – https://radio1.hr/projekt-erasmus-u-ekonomskoj-i-trgovackoj-skoli-cakovec/
Dani Erasmusa u školi
https://emedjimurje.net.hr/vijesti/drustvo/4288052/dani-erasmusa-u-ekonomskoj-i-trgovackoj-skoli-cakovec/

Predavanja:
Sjednica Nastavničkog vijeća Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, 11. travnja 2022.
Dunja Siročić: Radni sastanak sudionika Erasmus+ projekta „I Tekno Positiv“ u našoj školi: ciljevi i ishodi

Stručno vijeće profesora stranih jezika Ekonomske i trgovačke škole, 8. studenog 2022.
Dunja Siročić: Erasmus+ projekt "I Tekno Positiv" – provedene aktivnosti učenja i podučavanja

Županijsko stručno vijeće nastavnika engleskog jezika Međimurske županije, 7. ožujka 2023.
Dunja Siročić i Tanja Skoliber: English for Business and Entrepreneurship – Erasmus+ project I Tekno Positiv

Međužupanijski stručni skup za ekonomiju, trgovinu i poslovnu administraciju, 3.5.2023.
Dunja Siročić i Tatjana Frančić Mikulić: Društveno odgovorno poslovanje kao tema Erasmus + projekta „ I Tekno Positiv“