Marljiv i predan rad naših učenika 3. A razreda Frana Šardija, Jure Rodeka i Svena Bulata te učenika 3. B Kristine Šafarić, Doris Hrešć, Gorana Jambrečića i Karla Jambrošića nagrađen je drugim mjestom u natječaju
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o temi “Zaštiti svoj novac”.

Masovne marketinške prijevare, financijske mule i internetske prijevare kreativno su obradili, a nakon službenog proglašenja videorad ćemo objaviti i na stranicama ETŠ-a. Učenike su u izradi videouratka pratili profesori Nikolina Drvenkar-Fučko, Maja Genc Sagata i Josip Posavec.
Učenicima i profesorima bit će uručena plaketa i nagrade za učenike te održano edukativno predavanje prema izboru učenika u prostorijama Hanfe.