Dopunski nastavni rad održava se od 26.lipnja do 5.srpnja 2019.godine. Raspored će uskoro biti objavljen na službenim stranicama škole.