Kontakt podaci

Završeno 03.09.2010 - 03.09.2015

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec
Vladimira Nazora 36,
40 000 Čakovec
OIB: 67078619889
Tel: 040 312 520
Fax: 040 310 982
e-mail: ets@ets.hr



ravnateljica:

BOSILJKA VINKOVIĆ-KUKOLIĆ

Tel: 040/310-982


 E-mail: ravnateljica@ets.hr


tajnica:

SANDA HORVAT

Tel: 040/312-520

E-mail: tajnica@ets.hr



voditeljica računovodstva:

SLAVICA RADIKOVIĆ

Tel: 040/312-520

E-mail: racunovodstvo@ets.hr



psihologinja:

MARTA VUGRINEC PIVČEVIĆ

Tel: 040/312-520

E-mail: marta.vugrinec@skole.hr




pedagoginja: DUNJA SARAP

 Tel: 040/312-520

 E-mail: dunja.sarap@skole.hr



voditeljica smjene:

TINA KOLAREK

Tel: 040/312-520

E-mail: tina.kolarek@skole.hr



knjižničarka:

LEA RESMAN-BORKOVIĆ

Tel: 040/312-520

E-mail: knjiznica@ets.hr; resmanborkovic.lea@gmail.com



referentica za učenička pitanja:

LJUBICA VRBANČIĆ

Tel: 040/312-520

E-mail: referada@ets.hr



administratorica/blagajnica:

DRAŽENKA FEKONJA

Tel: 040/312-520

E-mail: urudzbeni@ets.hr

E-mail: ets@ets.hr

Facebook

Fotogalerija

Prezentacija škole

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica